Polski Biznes

KGHM Metraco S.A.

59-220 Legnica ul. Św. M. Kolbe 9

tel.: +48 076 866 77 00, Administration - information (main office)

fax: 076 866 77 09


rok założenia firmy: 1991

PLEN

NIP: 692-000-11-94

Certyfikaty: Certyfikat ISO w zakresie handlu metalami, surowcami i złomem miedzianym

Nagrody:
Gazele Biznesu

Obszar działalności firmy:
World


Ilość pracowników: 50-100

KGHM Metraco S.A.


Oddziały, dealerzy, dystrybutorzy itp.
1. Brand
Nazwa Oddział produkcji kruszyw w Głogowie
Województwo dolnośląskie Miasto Głogów
Kod 67-200 Kraj Poland
Street ul. Żukowicka Nr 1
Phone (76) 74 68 968 Fax 74 68 971
 
2. Brand
Nazwa Oddział hydrometalurgii
Województwo dolnośląskie Miasto Głogów
Kod 67-200 Kraj Poland
Street Żukowicka Nr 1
Phone (76) 74 68 910 Fax 74 77 241
 
3. Brand
Nazwa Oddział odzysku surowców
Województwo dolnośląskie Miasto Lubin
Kod 59-301 Kraj Poland
Street M. Skłodowskiej-Curie Nr 183
Phone (76) 74 64 130 Fax 74 64 139
 
4. Brand
Nazwa Oddział przetwarzania elektroodpadów
Województwo dolnośląskie Miasto Rudna, Koźlice
Kod 59-305 Kraj Poland
Street Rynarcice 38 Nr
Phone (76) 72 43 137 Fax 72 43 135