Polski Biznes

KGHM Metraco S.A.

59-220 Legnica ul. Św. M. Kolbe 9

tel.: +48 076 866 77 00, Siedziba spółki

fax: 076 866 77 09


rok założenia firmy: 1991

PLEN

NIP: 692-000-11-94

Certyfikaty: Certyfikat ISO w zakresie handlu metalami, surowcami i złomem miedzianym

Nagrody:
Gazele Biznesu

Obszar działalności firmy:
Świat


Ilość pracowników: 50-100

Produkt - informacje
Nazwa produktu:

Kruszywa

Nazwa rozszerzona:

Kruszywa

Ceny Detal:

Cena netto: info. tel.

Ceny Hurt:

Cena netto: info. tel.

Marka:
KGHM
Warunki handlowe:
OFERTA HANDLOWA
Grysy szlachetne do mas bitumicznych
Kruszywo drobne granulowane 0-5 mm
Grys drobny 5-8 mm
Grys średni 8-11 mm
Grys gruby 11-16 mm
Grys gruby 16-22 mm
Mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm
Towar oferuje:
producent
Opis produktu:
TECHNOLOGIA
Surowcem do produkcji kruszyw jest żużel, powstający w trakcie procesu wytapiania miedzi w piecach szybowych Huty Miedzi Głogów. Materiał ten w 96,5 % stanowią składniki skałotwórcze (w tym złożone związki tlenków) – w efekcie żużel szybowy składem chemicznym przypomina bazalt i gabra.
ZASTOSOWANIA:
1. Budowa dróg i autostrad:
- grysy do produkcji asfaltobetonów,
- mieszanki na podbudowy,
- do podbudów z chudego betonu,
- na warstwy mrozoodporne, odsączające i jako składnik doziarniający,
- na podbudowy pomocnicze nawierzchni przydatnych i półsztywnych,
- na warstwy nasypów w strefie przemarzania.
2. Budowa drogi na nasypie z kruszywa pomiedziowego:
- nasyp w całości wykonany z kruszywa, zagęszczanego warstwami,
- warstwowe zagęszczanie podbudowy z kruszywa,
- układanie mieszanki mineralnej z kruszywem.